PEMASANGAN KHATBOARD

Khatboard MESTI lah disambungkan kepada LCD Projektor ataupun TV konvensional biasa melalui Port VIDEO IN. 

Setting Signal Masuk (SOURCE)  adalah melalui Video In @ RCA Port (nama port ini bergantung pada jenama LCD dan TV tersebut).

Para pelajar akan melihat kepada skrin LCD atau TV tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini masih baru tetapi dapat menimbulkan minat kepada murid dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran khasnya mata pelajaran Tulisan Khat.


PANEL KHATBOARD TERBARU